دانلود نمونه سوال

دانلود آهنگ جدید

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

نمونه سوال نوبت اول ریاضی هشتم دی۹۷ دبیرستان غیردولتی هوشمند عترت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای اومدن امام زمان دعا میکنی…؟ 


نمونه سوال امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت اول

  • آپدیت
  • دسته بندی : جغرافیا نویسنده : afshin تاریخ : سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

نمونه سوال امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت اول

دراین مطلب از سری مطالب امتحانات دی ماه برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی در نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است .

چند سوال از نمونه سوال امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت اول به ترتیب زبر است:

 ۱- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.

معیارهای ناحیه بندی ممکن است، عوامل انسانی یا عوامل جغرافیایی باشد.

۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) میان اجزا و پدیده های هر مکان، نوعی ………. و ………. وجود دارد.

ب) ناحیه بندی، کاری صرفاً ………. است.

۳- علت ناحیه بندی توسط جغرافی دانان چیست؟

۴- جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

الف) هر ناحیه ی جغرافیایی دارای ………. است که بیشترین عوامل ………. و همگونی در آن وجود دارد.

ب) کشورها با ………. از هم جدا می شوند.

۵- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.

تعیین مرز دقیق در نواحی طبیعی دشوارتر از نواحی انسانی است.

۶- چه عواملی می تواند موجب حفظ، تغییر یا تخر یب نواحی طبیعی و انسانی شود؟

۷- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.

هوا، وضعیتی ثابت و پایدار در مدت زمانی نسبتا طولانی است.

۸- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

الف) یکی از عوامل مهم پدید آمدن ناحیه، ………. است.

ب) نواحی سیاسی با ………. از نواحی مجاور متمایز می شوند.

۹- کدام مورد از مراکز پرفشار محسوب می شوند؟

نواحی استوایی          ۲) نواحی بیابانی          ۳) نواحی ساحلی          ۴) نواحی قطبی

۱۰- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) هواکره :

ب) توده هوا :

۱۱- گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

کدام عامل بر عناصر آب و هوایی بیشترین تأثیر را دارد؟

۱) دما          ۲) فشار          ۳) تابش خورشید          ۴) رطوبت

۱۲- واحد اندازه گیری فشار چه نام دارد؟

۱۳- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.

سنگ های مرمرین یا کلسیتی از سنگ های گرانیتی مقاوم ترند.

۱۴- جاهای خالی زیر را پر کنید.

الف) آب و هوای گرم و مرطوب سرعت و شدت هوازدگی را ………. می دهد.

ب) در ………. با توجه به شرایط آب و هوایی و جنس سنگ ها، پیوسته هوازدگی فیزیکی (مکانیکی) و شیمیایی رخ می دهد.

پ) به سنگ ها و رسوباتی که یخچال ها با خود حمل می کنند، ………. گفته می شود.

۱۵- سرزمین های پست و همواری که در کوهستان ها محصورند چه نام دارند؟

برای سلامتی امام زمان دعا میکنی…؟


نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی

  • آپدیت
  • دسته بندی : نمونه سوال نویسنده : afshin تاریخ : جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷

نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی

برای موفقیت بیشتر دانش آموزان نمونه سولات فارسی ششم ابتدایی را گردآوری کردیم.


۱-موادی که از دو یا چند ماده تشکیل شده اند …………………………… می نامند.
الف)مواد نا خالص                   ب)مواد مخلوط            ج)مواد خالص              د)موارد الف و ب

۲- ماده ای با  ۱=PH در اختیار داریم این ماده یک ……………… است.
الف)اسید قوی                      ب)اسید ضعیف              ج)باز قوی                د)باز ضعیف

۳- افزایش دما سبب کاهش کدام ماده در آب می گردد؟
الف)نمک خوراکی               ب)شکر                     ج)اکسیژن                   د)جیوه

۴-مخچه ی کبوتری آسیب دیده است،در کدامیک از اعمالش اختلال بوجود می آید؟
الف)تنفس                       ب)دیدن و شنیدن                 ج)بلعیدن دانه             د)نشستن روی سیم برق

۵- مخلوطی ازنمک ونشاسته درآب را صاف نموده ومایع حاصل را حرارت میدهیم پس از تبخیر آب چه چیزی باقی میماند؟
الف)نمک                   ب)نشاسته                    ج)مخلوط نشاسته و نمک             د)هیچکدام

۶- در کدام مورد زیرآب حلال نیست؟
الف)الکل۵۰%          ب)بخار آب موجود در هوا (رطوبت هوا)            ج)آب لیمو               د)الکل ۲۰%

۷- بزرگ ترین استخوان بدن کدام است؟
الف) ران              ب) گوش میانی                   ج) بازو                    د) زند زیرین

۸-محل چسبیدن استخوان ها را به هم چه می نامند؟
الف) دیسک          ب)غضروف                     ج)مفصل                    د) زرد پی

۹-کدام مفصل زیر ثابت است ؟
الف)انگشت                 ب)جمجمه                  ج)زانو                     د-)مهره های کمر

۱۰-کدام عامل زیر در استحکام استخوان نقش ندارد؟
الف)تغذیه                  ب)ورزش                    ج )جذب کلسیم و فسفر         د)وجود مفصل

۱۱- عامل اتصال ماهییچه به استخوان کدام است ؟
الف) مفصل           ب) غضروف              ج) زرد پی                      د) آشیل

۱۲- ماهیچه قلب انسان جزء کدام گروه از ماهیچه ها می باشد ؟
الف) مخطط            ب) صاف                   ج) ارادی                       د) ماهیچه ی مخصوص خود قلب

۱۳- به مغز و نخاع به ترتیب از چپ به راست چند جفن عصب مغزی و نخاعی متصل است ؟
الف) ۱۲-۳۱             ب) ۳۱ – ۱۲               ج) ۴۳ – ۳۱                     د) -۴۳ – ۱۲

۱۴مرکز حس شنوایی در کدام قسمت قشر مخ قرار دارد؟
الف)پس سری        ب)گیجگاهی              ج)جلوی لوب گیجگاهی           د)جلوی نیمکره های مخ

۱۵- حرکت دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک چشم به کمک ماهیچه های ……………… انجام می شود.
الف)اسکلتی                 ب)صاف                 ج)قلبی                             د)مخطط
۱۶ – به چه ذراتی ایزوتوپ گفته می شود. به ذراتی كه …………………. .
الف) در تعداد الكترون و پروتون با یكدیگر فرق دارند            ب) در تعداد پروتون با یكدیگر فرق دارند
ج) در تعداد الكترون و نوترون با یكدیگر فرق دارند                 د) در تعداد نوترون با یكدیگر فرق دارند

۱۷- سنگین ترین ذره ی اتم …………. و سبك ترین ذره ی آن ……….. نام دارد.
الف) نوترون – پروتون        ب) نوترون – الكترون       ج)پروتون – نوترون               د) الكترون – پروتون

۱۸ – ذره ای كه دارای بار منفی است ………….. می گویند.
الف) الكترون                 ب) نوترون                 ج) پروتون            د) الكترون یا نوترون
۱۹ – تعداد پروتون های اتم خنثی،با تعداد ………برابر است .
الف) الكترون ها              ب) نوترون ها       ج) الكترون ها و نوترون ها          د) مدارهای الكترونی

۲۰– كدام ذره ی اتم بارالكتریكی ندارد؟
الف) پروتون                   ب)‌الكترون                ج) پروتون و الكترون                د) نوترون

۲۱- از موارد پرتوزا در كدام یك از موارد زیر استفاده نمی شود؟
الف) پزشكی هسته ای           ب) كشاورزی               ج) صنعت            د) تولید سوخت های فسیلی

۲۲-کدام ترش شدن تغییر شیمیایی نیست؟
الف)ترش شدن شیر در یخچال                                       ب)ترش شدن ماست در هوای گرم
ج)ترش شدن آب انگور در هوای گرم                             د)ترش شدن اب با اضافه کردن سرکه

۲۳- عنصرهای سازنده شمع کدام یک هستند؟
الف)اکسیژن- هیدروژن           ب)اکسیژن- نیتروژن          ج)کربن- هیدروژن             د)کربن- نیتروژن

۲۴-حاصل سوختن ناقص کربن، کدام ماده زیر است؟
الف)کربن دی اکسید             ب)کربن منواکسید            ج)کلسیم کربنات               د)هیدروکربن

۲۵- کدام مطلب درموردکاتالیزگرها صحیح نیست؟
الف)انرژی فعال سازی را کاهش می دهند.                                       ب)زمان انجام واکنش را کاهش می دهند.
ج)زمان رسیدن به حداکثر سرعت واکنش را کاهش می دهند.            د)مقدار فراورده ها را افزایش می دهند.

۲۶-کدام عمل زیر فعالیت انعکاسی محسوب نمی شود.
الف)ترشح بزاق        ب) خمیازه           ج)فکر کردن                د)سرفه

۲۷-جسم سلولی یک نورون شامل چه قسمتهایی است؟
الف)تار عصبی            ب)سیتوپلاسم               ج)غشا و هسته              د)ب و ج صحیح است

۲۸-محل ارتباط نورون ها با یکدیگر چه نام دارد؟
الف)پایانه ی عصبی          ب)سیناپس           ج)سلول پشتیبان               د)رشته ی عصب

۲۹-کدام عبارت صحیح است.
الف-به مرکز کنترل تنفس،ضربان قلب و فشار خون گره حیات گفته میشود.
ب-مرکز کنترل فعالیتهای ارادی در نخاع قرار دارد.
ج-به نخاع ، گره حیات میگویند
د- هیچکدام

۳۰-کدام یک از قسمتهای زیر،مرکز کارهای ارادی بدن می باشد؟
الف)بصل النخاع                     ب)مخ                        ج)مخچه                     د)نخاع


دستور زبان فارسی پایه هفتم

دستور زبان فارسی

دانش آموزان عزیزبرای موفقیت بیشتر در آزمونها  این دروس رابه خوبی مطالعه بفرمایید

جمله

جمله به کلمه یا مجموعه ای از کلمه ها گویند که دارای معنی کامل باشد

گاه یک کلمه به تنهایی یک جمله به حساب می اید

مانند علی به خانه امد و رفت

 متن بالا از دو جمله تشکیل شده است و رفت به تنهایی یک جمله است

در بعضی از جمله ها فعل حذف می شودمانند او را به کجا می بری ؟ به مدرسه اینجا فعل  می برم  حذف شده پس دو جمله است

شبه جمله ها مانند ندا و منادا واصوات مانند به به جیک جیک یک جمله به حساب می اید

تمرین درکلاس

الف)ابیات و عبارات زیر از چند جمله تشکیل شده است

۱)ای نام تو بهترین سر اغاز          بی نام تو نامه کی کنم باز

جواب ۳ جمله است ای منظور ای خدا است مناداکه یک جمله محسوب می شود نام تو بهترین سر اغاز است حذف شده جمله دوم حساب می شود مصرع دوم  نیز یک جمله است   

۲)هم قصه ی نانموده دانی            هم نامه ی نانوشته خوانی

ج)……

برای فرا گرفتن و فهمیدن و به ویژه برای کشف کردن سری به طبیعت روستا زدم .

ج) …..

 

تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می اید .
تعداد فعل های ذکر شده + تعداد فعل های حذف شده + شبه جمله
مثال : ای مردم ! بدانیدملتی که تلاش کند وپشتکار داشته باشد هم به برخورداری می رسد وهم به موفقیت .
ای مردم + بدانید+ تلاش کند+ داشته باشد +می رسد +می رسد (که حذف شده )
شبه جمله + فعل + فعل + فعل + فعل +(فعل حذف شده)
گاهی در جمله عبارتی شبیه به فعل می آید که هرگز فعل نیست .مانند مصدر ها ،بنابراین، این گروه هرگز در شمارش، جمله محسوب نمی شوند.
مثال : هنگام رفت وآمد از خیابان احتیاط کن . ( یک جمله )
کار کردن وتلاش کردن رمز موفقیت است . ( یک جمله )
نکته :گاهی فعل ها به صورت مخفف می آیند .درشمارش جمله ها محسوب می شوند .
مثال :من آن نی ام که تورراها نکنم .(من آن کسی نیستم که تورارهانکنم )

انواع جمله

جمله : کلمه یا مجموعه ای از کلمات است که پیامی را از یک شخص به

دیگران می رساند.

جمله از نظر پیام و مفهوم یا شیوه ی بیان : 

۱ ـ خبری : خبری را به ما می رساند. (علامت این نوع جمله ( .) می باشد.)

۲ ـ امری :کاری را درخواست می کند. (علامت این نوع جمله (.) می باشد.)

فعل امر دو ساخت دارد ۱)دوم شخص مفرد بدون شناسه مانند

برو /بخوان /بنشین گاهی نشانه “ب”از اول فعل امر حذف میشود

مانند رو که در خانه ی خود بسته ایم                                         برو فعل امر


دوم شخص جمع مانند:بروید/ بخوانید /بنشینید

۳ ـ پرسشی :سؤالی را مطرح می کند. (علامت این نوع جمله (؟) می

باشد.) جمله پرسشی به دو گونه می اید همراه با نشانه های پرسشی ایا؟

چگونه ؟چرا؟مگر؟کدام؟کدامین؟و هیچ ؟ مانند ایا درس خوانده ای؟

بدون نشانه های پرسشی مانند درس خوانده ای ؟

در این جمله ها از طریق تغییر لحن و اهنگ متوجه می شویم که جمله پرسشی است

۴ ـ عاطفی:یکی از عواطف انسان مانند:تعجّب،تأسف،آرزو،دعا،نفرین و…را بیان 

می کند.(علامت این نوع جمله ( ! ) می باشد.)

* جمله هایی که بوسیله ی آن ها برای کسی دعا می کنیم،« جمله ی دعایی » 

نامیده می شوند.فعل این نوع جملات معمولاً « باد ـ مباد ـ مبادا ـ بادا »می باشد و

 این جملات جزء «جملات عاطفی » محسوب می شوند. 

تمرین در کلاس

نوع جمله های زیر را از لحاظ پیام و محتوا مشخص کنید .

بر ورق سبز برگ/ خط خدا را بخوان

افرین جان افرین پاک را

مردم بالا دست چه صفایی دارند

با بهاری که میرسد از راه          سبزشو تازه شو بهاری شو

با خودش زیر لب چنین می گفت:        ارزوهایتان چه رنگین است

شبروان مست ولای تو علی             جان عالم به فدای تو علی

چه فرهادها مرده در کوه ها            چه حلاج ها رفت بر دارها

 مراعات نظیریا شبکه معنایی

مُراعات النظیر(شبکه ی  معنایی ـ تَناسب ـ  زنجیره معنایی): 

آوردن چند کلمه از یک مجموعه است که با هم تناسب دارند این تناسب می تواند 

از نظر جنس، نوع ، مکان، زمان ـ همراهی و… باشد.

مثال

اَرغَوان جامِ عقیقی به سَمَن خواهد داد/چَشمِ نرگس به شقایق نگران خواهد شد(حافظ)

 در این بیت از حافظ واژه های  اَرغَوان ، عَقیق ، سَمَن ، نرگس ، شقایق همه اسم گُل هستند

ابر وباد ومه و خورشید و فلک در کارند 

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو         

یادم از کشته ی خویش آمد هنگام درو

 

تمرین  کار در خانه

با شبکه های معنایی زیریک جمله بسازید

الف ) درخت /شاخه / پرنده

ب)آسمان/ستاره /شب  

جواب ب) آسمان پر ستاره در شب زیباست 

ج)رشد /نوجوانی /نشاط

۲)در بیت ها و نثرها زیر واژه ها ی مراعات نظیر را پیدا کنید 

الف)امروز دشمنان نمی خواهند دانشگاه و درس و مدرسه و معلم باشد

 ب)زنگ تفریح را که زنجره زد باز هم در کلاس غو غا شد 

نهاد

نهد یعنی کننده کار یا پذیرنده ی حالت مانند :

     با دیدن روی گل قناری                                    سر داده ترانه ی بهاری

همان طور که میبینید در شعر نهاد جای مشخصی ندارد  برای به دست آوردن نهاد

کافی است به اول فعل چه چیزی یا چه کسی اضافه کنیم مانند

از لانه پرنده ی خوش آواز    بگشوده دوباره بال پرواز

چه چیزی بگشود ه؟پرنده خوش اواز

  کرد بازرگان تجارت را تمام

چه کسی تمام کرد ؟بازر گان نهاد

زمان فعل ها را هم کار کنید

سجع

الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم . جانی ده که کار آن جهان سازیم .
دانایی ده که از راه نیفتیم .بینایی ده تا در چاه نیفتیم .
توفیق ده تا در دین استوار شویم .نگاه دار تا پریشان نشویم .

هنگام خواندن این عبارت ها احساس خوبی از نظم و هماهنگی به ما دست می دهد . این به خاطر آن است که نویسنده عمدآ در پایان جملات دو به دو واِِژگانی را آورده است که حرف آخر آنها یکی است این کار تقریبا شبیه به آوردن کلمات قافیه در پایان مصراع های شعر است که به این آرایه سجع گویند.

تضمین

گاهی شاعران و نویسندگان در ضمن شعر یا نوشته خود مصراع یا بیتی از شعر شاعری دیگر ویاسخنی از نویسنده ای را می آورند به این کار تضمین گفته می شود مانند درس شعر خوانی جلوه ی روی خدا که  محمود کیانوش در  شعرش  شعر  سعدی را به کا ربرده است واز تضمین استفاده کرده است .

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار  این شعر سعدی که کیانوش از آن بهره برده است 

هر گاه شاعر یا نویسنده‌ای، بخشی از نوشته فردی دیگر را در میان اثر خود جای دهد، آن شعر یا نوشته راتضمین نموده‌است.

مثال  بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم

چه خوش گفت فردوسی پاک زاد   که رحمت برآن تربت پاک باد میازار موری که دانه کش است   که جان داردو جان شیرین خوش است

این دو بیت بخشی از بوستان سعدی است و سعدی بیتی معروف از فردوسی را در میان شعر خود عیناً نقل کرده‌است.

پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت   افروختن و سوختن و جامه دریدن تلمیح (اشاره)

هر گاه با شنیدن بیت یه عبارتی به یاد داستان و افسانه، رویدادی تاریخی و مذهبی یا آیه و حدیثی بیفتیم، بدون آنکه آن موضوع مستقیماً تعریف شده باشد، آن بیت یا عبارت دارای آرایه تلمیح است.

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت   من چرا ملک جهان را به جویی نفروشم

(اشاره به داستان حضرت آدم و رانده شدن او به خاطر خوردن گندم.)

 ارکان تشبیه

یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر که به جهت داشتن صفت یا صفاتی با هم مشترک باشند .

هر تشبیه دارای چهار رکن یا پایه است :

۱- مشبه : کلمه ای که آن را به کلمه ای دیگر تشبیه می کنیم .

۲- مشبه به : کلمه ای که کلمه ی دیگر به آن تشبیه می شود .

۳- ادات تشبیه : کلمات یا واژه هایی هستند که نشان دهنده ی پیوند شباهت می باشند و عبارتنداز : همچون، چون، مثل، مانند، به سان، شبیه، نظیر، همانند، به کردار و … .

۴- وجه شبه : صفت یا ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه به می باشد . ( دلیل شباهت )

مثال : علی مانند شیر شجاع است . به ترتیب: مشبه (علی)؛ ادات تشبیه(مانند)؛ مشبه به(شیر)؛ وجه شبه(شجاع) اگر تشبیهی ادات تشبیه داشته باشد تشبیه را مرسل میگویند.

 

کنایه

به جملات زیر توجه کنید

تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش

با حال استیصال پرسیدم پس چه خاکی بر سرم بریزم؟

در جمله های بالا دو عبارت مشخص شده دارای دو معنی نزدیک و دور هستند اما معنی دور ان ها مورد نظر است . خط بکش در اصطلاح یعنی نادیده بگیر و چه خاکی به سرم بریزم یعنی چه کار باید بکنم در جمله های ذکر شده این معانی دور مورد نظر است و معانی نزدیک و واقعی مقصود نویسنده را نمی رساند و به این کار برد کنایه می گویند[۱] مثال هنوزم از دهانت بوی شیر می اید : بوی شیر کنایه از خردسال بودن هست

تشخیص(جان بخشی)

هر گاه صفات انسان را به غیر جاندار ربط بدیم از تشخیص استفاده کردیم مثال: من این کتاب را می خوانم

این کتاب من را به خواندنش دعوت می کند نکته: اگر اشیا  یا موجودات غیر انسان  را با حرف ای مورد خطاب قرار دهیم مانند

ای  ماه امشب چه غمگینی  نیز ارایه تشخیص دارد.

 مفعول 

۱ـ مفعول : کلمه ای است که کار بر  آن واقع می شود .

مانند : کبوتر  پرواز را  دوست دارد. در این جمله پرواز مفعول است.

  نشانهمفعول « را » است ،امّا همیشه همراه مفعول نمی آید؛

 یعنی گاهی مفعول بدونِ نشانه ی« را » می آید.گاهی هم «ی » به مفعول

 می چسبد. مانند من کتابی خواندم .

به طورِ کل،مفعول به شکل هایِ زیر می آید :بیشتر بدانیم 

الف ) من  پرنده  را دیدم.  ( با نشانه ی « را » ) پرنده : مفعول

ب ) من  پرنده ای  دیدم.  ( با نشانه ی « ی » ) پرنده ای : مفعول

پ ) من  پرنده ای   را دیدم.  (با نشانه ی « را » و « ی ») پرنده ای : مفعول

ت ) من   پرنده   دیدم.  ( بدونِ هیچ  نشانه ای  )  پرنده : مفعول

راه شناختِ مفعول : به اوّل فعل ، « چه چیز را ؟ »  یا « چه کس را ؟ »

اضافه می کنیم ، اگر معنی بدهد آن فعل نیاز به مفعول دارد و مفعول در 

جوابِ « چه چیز را ؟ »  یا « چه کس را ؟ » می آید؛

هم نامه ی نا نوشته خوانی  = چه چیز را خوانی ؟ 

 نامه ی نانوشته را  = نامه ی نا نوشته : مفعول 

ما را به راهِ هُدی راهنمایی کن .  =چه کسی را راهنمایی کن ؟    

 ما را   = ما : مفعول

 مصراع /بیت /قافیه /ردیف 

 ـ مصراع (مصرَع):در لغت به معنیِ  «یک لنگه ی در» و در اصطلاح به کوتاه ترین پاره ی 

سخنِ موزون که نیمی از یک بیت است گفته می شود.

 مانند : نابرده رنج،گنج میسّر نمی شود         مزد آن گرفت جان برادر  که کار کرد ( سعدی )    

           مصرع اول                                                                   مصری دوم 

۲ ـ بیت :در لغت ، به معنی «خانه» است و در اصطلاح ،حدّاقل ِ شعر است که از دو مصرع تشکیل شده باشد 

مانند :  

 ای نام تو  بهترین سر آغاز   /  بی نامِ  تو  نامه  کی  کنم  باز بیت     

۳ـ قافیه : به کلماتی می گویند که آهنگ و حرفِ آخرشان یکی باشد و در پایانِ هر مصرع قرار می گیرند 

                    ای یاد تو مونس روانم    جز نام تونیست بر زبانم 

تمرین در کلاس : ارایه بیت چیست ؟ج) تلمیح به ایه ۲۸ سوره رعد الا بذکر الله تطمئن القلوب  بیت چند جمله دارد؟ ۳جمله  ای جمله اول که منادا یعنی خدا حذف شده  یادتو مونس روانم جمله دوم که فعل آن است حذف شده است جزنام تو نیست بر زبانم جمله سوم است . 

 ـ ردیف : هر گاه ، یک یا چند کلمه یا عبارت و یا جمله عیناً ، در آخر همه ی اشعار،

پس از قافیه تکرار شده باشد، آن را ردیفمی گویند : 

ای  عقلِ  مرا  کفایت  از  تو  /  جُستن  زِ  من و هدایت  از  تو     

                               ردیف                                    

       آوردنِ ردیف درشعر،اختیاری است؛یعنی، بعضی ازشعرهادارایِ ردیف هستندو بعضی ها  بدون ردیف می باشند.

در مورد ردیف باید توجّه داشت که :کلماتی می توان ردیف گرفت که علاوه بر اینکه عیناً مثل هم باشند،       باید دارایِ یک معنی نیز باشند .

در غیر این صورت باید آن ها را  قافیه حساب کرد. 

به طورِ کلّی، ردیف باید به یک شکل و یک معنی باشد.         

تمرین  

آیا در بیت زیر بتافت قافیه است یا ردیف ؟

جوانی سر از رأی  مادر بتافت   /  دل دردمندش  به آذر  بتافت   

                 

چون سر بتافت در مصراع اوّل به معنیِ سرپیچی کرد و بتافت در مصراعِ دوّم یعنی سوزاند پس دو کلمه ردیف نیستند . بلکه قافیه هستند .

 مثلا ده  جایی به معنی روستا و جایی به معنی بده باشد 

ـ کلمات هم خانواده : واژه هایِ هم ریشه که با هم ارتباطِ معنایی دارند را هم خانواده گویند .

در هم خانواده  لغات عربی سه حرفِ اصلی کلمه باید  به ترتیب در کلمات 

در کلماتِ دیگر تکرار شوند تا بتوانند با یکدیگر هم خانواده باشد      ظالِم : ظُلم ، مَظالِم ، مَظلوم ، ظُلُمات، ظُلمَت / مسائل : مسئله ، سؤال ، سائِل و../شاهد : شهید ،شُهدا ، مشهد و    /ظاهِر : تظاهُر، مُتَظاهر،مَظاهر، ظَواهِر، مَظهَر،ظُهورو../ مُتَعال : تَعالی ، مُتَعالی، عالی ، اعلا ،علیا و…  /   جماعت: جُمعه،جامِع ،اجتماع،جمیع،مجتمع،جوامع و… 

نکته* در فعل ها ، بن فعل ،چه بن  ماضی و چه بن مضارع می تواند به عنوان 

هم خانواده به کار رود.مانند:   روان : رفتار ، روش ، رفته ، رونده و

ـ دیدار : بینا ، بینش ، دیده ،


نمونه سوال امتحانی نیم سال دوم‌ فیزیک هفتم + پاسخ

نمونه سوالات امتحانی نیم سوال دوم فیزیک هفتم سرای دانش انقلاب + پاسخ

 

دانلود در ادامه مطلب…

 

 


دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم

 

 

دانلود رایگان سوال امتحان ریاضی هشتم نوبت دوم خردادماه با پاسخ سری ۲ در ادامه مطلب

دانلود در ادامه مطلب
 
 
 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دانلود نمونه سوال امتحان علوم تجربی پایه هفتم

دانلود نمونه سوال امتحان علوم تجربی پایه هفتم

 

دانلود در ادامه مطلب

 

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جزوه فصل یک فیزیک یازدهم

این نکات مربوط به مهم ترین نکات فصل اول فیزیک پایه یازدهم می باشد.

 

 

برای دانلود نکات کلیدی و مهم فیزیک دوره ی دوم متوسطه به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

 

 برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دانلود سوالات و پاسخنامه زیست شناسی سال سوم – دی ماه ۹۵

 

دانلود سوالات و پاسخنامه زیست شناسی سال سوم – خرداد ۹۶

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

 مطالب محبوب
تبلیغات متنی